Spotkanie z dyrektorami nadzorowanych jednostek badawczo – rozwojowych

Celem spotkania była prezentacja działalności Instytutów i ich najważniejszych osiągnięć oraz sprawy międzynarodowych programów naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem Programów Ramowych Unii Europejskiej.

Omówiono na nim szereg ważnych problemów nurtujących naukę, między innymi sprawy reformy nauki oraz pakiet ustaw regulujących organizację i finansowanie podmiotów naukowych. Omówiono problematykę międzynarodowej współpracy naukowej i konieczności przyspieszenia działań nad włączeniem się w badania w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej. Wymieniono poglądy i wskazano na trudności w realizacji programów unijnych. Ustalono, że zostaną w Ministerstwie Rolnictwa zorganizowane szkolenia z udziałem przedstawicieli Krajowego Punktu Kontaktowego w zakresie prowadzenia i koordynacji programów ramowych UE.

Podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk przypomniał i zachęcił do aktywnego udziału w I Kongresie Nauk Rolniczych, który odbędzie się w dniach 14-15 maja br. w Puławach.

 

Źródło: MRiRW