Spotkanie ministra Marka Sawickiego z wielkopolskimi rolnikami

Minister M. Sawicki poinformował, że w resorcie prowadzone są prace w celu modyfikacji Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, niektóre z nich muszą być jednak uzgadniane z Komisją Europejką. Podkreślił również, że w zakresie rynku biopaliw prace prowadzone przez rząd dotyczą odnawialnych źródeł energii, a zwłaszcza ich drugiej generacji.

Rolników interesowało także jaki wpływ będzie miał kryzys gospodarczy na sytuację na poszczególnych rynkach rolnych. Przede wszystkim pytali, czy nie będą  ograniczane środki finansowe kierowane na wsparcie polskiej wsi. Minister Marek Sawicki poinformował, że podczas spotkania z Prezesem Rady Ministrów  Donaldem Tuskiem, zaproponował nie tylko oszczędności, ale także aktywne formy przeciwdziałania kryzysowi m.in. przez przyspieszenie realizacji i  pozyskiwania dodatkowych środków unijnych na rozwój obszarów wiejskich.

Powiedział, że w zakresie samego budżetu resort dokona ograniczeń w wydatkach administracyjnych na kwotę 230 mln zł. Podkreślił jednocześnie, że  oszczędności te nie będą dotyczyć współfinansowania środków unijnych, nie będą też dotyczyć programów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, postępu  biologicznego, dopłat do materiału siewnego i zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej.

Źródło: MRiRW