Sposób na ściernisko

Nadszedł czas, by zastanowić się jak przygotować glebę pod nowe zasiewy. Proces przygotowania stanowiska pod kolejną uprawę w zasadniczy sposób wpływa na przyszłoroczny plon. Błędy popełnione na tym etapie mogą zaważyć na sukcesie całej produkcji.

Pożniwna uprawa ścierniska jest bardzo ważnym zabiegiem. Niestety, część rolników nie docenia jej roli, o czym niewątpliwie świadczy pozostawianie ścierniska nawet do późnej jesieni. Na ogół jest to wynikiem chęci obniżenia kosztów produkcji. Są to oszczędności pozorne. Takie postępowanie przyczynia się do znacznego pogorszenia jakości gleby oraz powoduje wzrost nakładów na uprawę podstawową.

W jaki sposób zatem powinniśmy uprawiać ściernisko?

Kluczowym celem jest doprowadzenie do siewu w optymalnym terminie oraz prawidłowe przygotowanie stanowiska. Prace rozpoczynamy od zebrania z pola słomy, zastosowania nawozów ułatwiających rozkład resztek pożniwnych, zwalczenia chwastów i wykonania uprawy mechanicznej. Bardzo często w tym czasie przeprowadza się analizę zasobności gleb i mapowania pól.

Czasami dochodzi do takich sytuacji, że na wykonanie tych wszystkich czynności mamy tylko kilka dni. Dlatego też należy podjąć działania, które w maksymalny sposób wydłużą ten czas, by można było przeprowadzić wszystkie niezbędne zabiegi. Przede wszystkim powinniśmy skupić nasze wysiłki na terminie siewu. Należy doprowadzić do siewu w optymalnym dla danego regionu terminu w nieprzesuszoną glebę.

Efektywnym, szybkim i niedrogim sposobem zwalczania chwastów po zbiorze jest użycie herbicydów nieselektywnych w okresie pożniwnym.

Chemiczne zwalczanie chwastów na ściernisku ma szczególne uzasadnienie w warunkach uproszczonej lub zerowej uprawy roli.

Standardowo do uprawy ścierniska stosuje się glifosat, gdyż skutecznie zwalcza większość chwastów i minimalizuje problem związany z przesuszaniem gleby.

Jednym z czynników, który decyduje o powodzeniu uprawy w warunkach polowych jest zasobność gleby w wodę. Na jej zawartość mamy nikły wpływ. Nadmierny rozrost chwastów, a także zbyt późne rozpoczęcie walki z nimi przyczyniają się do występowania dużych strat wody. Należy pamiętać, iż uprawa przesuszonej gleby jest niezwykle trudna i powoduje nierównomierne i opóźnione wschody. Użycie preparatu, który w swym składzie zawiera glifosat spowoduje powstrzymanie parowania chwastów. Dodatkową zaletą użycia herbicydu jest wytworzenie się mulczu, który ochroni glebę. Istotne jest, by walki z chwastami nie przeprowadzać w ostatniej chwili przed rozpoczęciem zabiegów mechanicznych.

Najistotniejszym celem w tym okresie jest zyskanie dodatkowego czasu na przeprowadzenie wszystkich niezbędnych prac. Warto stosować preparaty zawierające szybko działającą formulację substancji aktywnej. Użycie takich innowacyjnych herbicydów daje nam możliwość przeprowadzenia uprawy mechanicznej już po dwóch dniach od wykonania zabiegu, jeśli na polu występują chwasty jednoroczne oraz samosiewy zbóż i rzepaku lub też pięciu, gdy mamy do zwalczenia perz i inne gatunki chwastów wieloletnich.

Kiedy mamy do czynienia z uprawą zbóż w monokulturze, szczególnie w przypadku siewu pszenicy po pszenicy, niezbędne jest rozbicie połączenia między przedplonem, a uprawą następczą. Takie działanie ogranicza przedostawanie się patogenów glebowych z korzeni samosiewów na korzenie nowo posianej pszenicy. Szybko działający glifosat skutecznie niszczy korzenie samosiewów przed siewem pszenicy.

Pamiętać należy, by przy uprawie ścierniska nie używać słabej jakości preparatów do walki z chwastami, gdyż nieskuteczny zabieg nie przyniesie oczekiwanego rezultatu. Gdy po oprysku spadnie deszcz lub gdy zastosowana ilość substancji aktywnej okaże się być zbyt mała, nie będziemy mieli czasu na wykonanie zabiegu korygującego. Trzeba zatem stosować skuteczne, sprawdzone preparaty, które działają w dużym zakresie temperatur, a opady atmosferyczne, które mogą wystąpić kilka godzin po wykonaniu zabiegu nie obniżają jego skuteczności.

Przykładem takich herbicydów jest Roundup Flex 480 i Roundup Max 2. Preparaty można stosować po siewie, ale jeszcze przed wschodami pszenicy, rzepaku i innych roślin uprawnych. Jest to zarejestrowana i bezpieczna metoda zwalczania wszystkich skiełkowanych chwastów.

Przykładowe dawki stosowane na ściernisku: Roundup Flex 480 2-3 L/ha /200-300L wody, Roundup Max2 0,75-2,5 kg/ha /100-250 L wody.

Anna Rogowska