Skutki reformy

Reforma rynku cukru zakłada też wypłatę odszkodowań za wstrzymanie produkcji. Tegoroczna pomoc sięga 287 milionów euro.

Waldemar Sochaczewski, prezes Agencji Rynku Rolnego: ona będzie wypłacana dla producentów cukru, jako rekompensata, za z rzeczoną kwotę produkcji cukru, część będzie przeznaczona dla plantatorów, którzy utracili prawo do produkcji lub dostaw buraka cukrowego oraz dla usługodawców, którzy świadczyli usługi oczyszczania lub dowozu buraka cukrowego.

Pomoc restrukturyzacyjna 2008/2009

mln euro

Producenci cukru                 180,4

Plantatorzy buraków             105,1

Usługodawcy                          2,00

Całość pomocy                    287,6

źródło: ARR

Najwięcej z tegorocznej pomocy otrzymają cukrownie, bo ponad 180 milionów euro. Do plantatorów trafi 105 milionów. Najmniej otrzymają firmy wynajmowane przez cukrownie. Na ich wsparcie przeznaczone jest 2 miliony euro. Całość rozdysponowana zostanie do końca sierpnia.

Waldemar Sochaczewski, prezes Agencji Rynku Rolnego: jest decyzja. W tym roku w czerwcu wypłacimy jednorazowo producentom cukru, a ci w ciągu 2 miesięcy będą mieć obowiązek wypłaty plantatorom oraz usługodawcom część tej kwoty.

W wyniku reformy unijnego rynku cukru, Polska stała się importerem cukru. W ostatnim roku za granicą kupiliśmy 200 tysięcy ton tego surowca.


Źródło: Agrobiznes