Siew punktowy rzepaku – ultrazlokalizowane nawożenie startowe

 

Bardzo ważnym elementem agrotechniki jest dobór materiału siewnego i właściwy termin siewu, który przypada w zależności od regionu kraju od połowy do końca sierpnia. W momencie startu rośliny potrzebują dobrego uwilgotnienia gleby. Istotnym elementem jest także w okresie jesiennym suma temperatur, przyjmuje się, że powinna ona wynosić 700-8500 C. Udany początek wegetacji gwarantuje dobre przygotowanie się do okresu spoczynku zimowego. W celu uzyskania szybkiego i wyrównanego startu należy zaopatrzyć rośliny w składniki pokarmowe, które będą dostępne już od bardzo wczesnej fazy rozwojowej. Już jesienią należy także zadbać o rozwój systemu korzeniowego rzepaku – zwarty pokrój i nisko osadzony pąk wierzchołkowy zwiększają szanse roślin na dobre przezimowanie. Rośliny rzepaku, którym udała się silnie ukorzenić podczas jesieni, nawet przy dużych uszkodzeniach części nadziemnej lepiej zregenerują się gdy ruszy wiosenna wegetacja. Dobrze rozwinięty i aktywnie pobierający składniki pokarmowe system korzeniowy to gwarancja lepszego odżywienia mineralnego rośliny i zaopatrzenia w wodę, a także bardziej efektywnego wykorzystania nawozów.
Siew punktowy. Pierwszym krokiem jest zapewnienie równomiernego rzutowego wysiewu zadanej dawki nawozowej. Osiągnięto to tworząc precyzyjne, sterowane komputerowo rozsiewacze oraz wprowadzając nawozy o wysokiej jakości i stabilności granuli. To rozwiązanie nie zapewnia jednak podania składnika w bezpośredniej bliskości kiełkujących nasion, a tym samym błyskawicznej jego dostępności. Wyjściem z tej sytuacji było stworzenie możliwości aplikacji nawozu wspólnie z nasionami w redlicy nasiennej. Aby uzyskać taki efekt w uprawie rzepaku należy zasiać go punktowo w „szerokie rzędy” w rozstawie 45 cm. Metoda ta zyskuje coraz więcej zwolenników. Siew punktowy ma wiele zalet zaliczamy do nich: równomierne rozmieszczenie nasion w rzędzie,
bardzo dobre wschody poprzez lepsze podsiąkanie wody glebowej (klinowa redlica + kółko dociskowe), równomierny i optymalny rozwój roślin powoduje lepsze przezimowanie (brak bezpośredniej konkurencji roślin), stabilny i pewny plon. Doświadczenia polowe potwierdzają, że zdolność wschodów przy siewie punktowym jest dużo wyższa niż przy zastosowaniu tradycyjnych metod wysiewu. Wynosi ona ponad 90%, co oznacza, że ten typ wysiewu średnio o 15-20% zwiększa polową zdolność wschodów. Tak wysoką efektywność wschodów gwarantuje precyzyjne umieszczenie nasion na idealną głębokość. Rośliny rzepaku nie mają skłonnosci do wybujałości i lepiej wykorzystują wodę i składniki pokarmowe.
Stosowanie nawozów mikrogranulowanych w uprawie rzepaku możliwe jest przy pomocy siewników fabrycznie wyposażonych w przystawkę lub wiąże się w doposażeniem w aplikatory. Nawóz dostarczany jest bezpośrednio do redlicy nasiennej. Uniwersalna przystawka mocowana jest na siewniku, a nawóz pneumatycznie przewodami przemieszczany jest w bezpośrednie sąsiedztwo nasion. Jeżeli rolnik posiada siewnik do siewu buraków cukrowych istnieje także możliwość dostosowania maszyny do siewu punktowego rzepaku. Należy wymienić tarcze wysiewające i zainstalować aplikator. Dodatkową korzyścią jest możliwość szybszej amortyzacji sprzętu, dzięki użyciu go zarówno w uprawie buraka cukrowego, jaki i rzepaku.
Po przystosowaniu siewnika pozostaje jedynie dobrać odpowiedni nawóz startowy z podstawowymi składnikami pokarmowymi: azotem, fosforem, siarką, wapniem, a także substancją biostymulującą kompleksem Physio+. Dostępny na rynku nawóz mikrogranulowany Physiostart zapewnia odżywienie już od bardzo wczesnej fazy rozwojowej rzepaku, składniki podane są w bezpośrednie sąsiedztwo kiełkujących nasion.
Ultrazlokalizowane nawożenie startowe możliwe jest także w uprawie kukurydzy i buraków cukrowych.
Artur Kozera