Sesja Naukowa w IOR – PIB

Spotkania te są bardzo dobrą okazją do wymiany poglądów, przedyskutowania najnowszych problemów w dziedzinie  ochrony roślin oraz do wspólnej pracy nad ich rozwiązywaniem.

Podsekretarz stanu Marian Zalewski zwrócił uwagę na istotną rolę zagadnień związanych z ochroną roślin dla  nowoczesnego rolnictwa. Podkreślił znaczenie badań oraz rozwijania i doskonalenia metod diagnostycznych w związku  z pojawiającymi się nowymi zagrożeniami. Minister zwrócił również uwagę na konieczność jednoczesnej ochrony rolnictwa przed nadmierną chemizacją, czyli na zachowanie tego, co jest domeną polskiego rolnictwa.

Źródło: MRiRW