Senat: trzy poprawki do ustawy o środkach ochrony roślin

Ustawa ma regulować kwestie związane z wprowadzeniem do obrotu środków ochrony roślin, ich stosowaniem, potwierdzaniem sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do ich stosowania, prowadzeniem szkoleń z zakresu środków ochrony roślin oraz gromadzeniem informacji o zatruciach tymi środkami.
Według ministerstwa rolnictwa rynek środków ochrony roślin w Polsce szacowany jest na około 2 mld zł rocznie. Rolnicy używają ok. 60 tys. ton środków ochrony roślin w ciągu roku.
Większość przepisów ustawy ma wejść w życie 14 dni od jej ogłoszenia.
Autor: df
Źródło: PAP; tvpparlament.pl