Senat: debata nad nowelą ustawy o ochronie gruntów rolnych

Nowela określa procedury wydawania zgody na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.
Jak mówił w Senacie wiceminister rolnictwa Kazimierz Plocke, nowelizacja jest „ważnym krokiem” w porządkowaniu przestrzeni publicznej w zakresie wyłączania gruntów z produkcji rolniczej i z przeznaczaniem ich pod inwestycje oraz infrastrukturę.

Plocke podkreślił, że za ochronę gruntów rolnych, zwłaszcza tych najlepszych, od pierwszej do trzeciej klasy, odpowiada szef resortu rolnictwa. – Rozpatrując wnioski o wyłączenie z produkcji rolniczej obserwujemy, że była praktyka, iż powierzchnie do pół hektara nie podlegały jurysdykcji wyłączeniowej – powiedział. Wyjaśnił, że zgodnie z nowelą „praktycznie wszystkie powierzchnie gruntów (…), począwszy od klasy pierwszej do trzeciej, będą podlegały procedurze wyłączeniowej”.

Wiceminister rolnictwa zapowiedział, że jego resort chce przyspieszyć prace nad tworzeniem planów zagospodarowania przestrzennego gmin. – Dlatego dotychczasowa praktyka stosowania decyzji o warunkach zabudowy zagospodarowania terenu powinna być bardzo mocno ograniczona – zaznaczył. Zapewnił, że rząd „udziela pełnej rekomendacji dla tej nowelizacji”.

Nowela ma zapobiec wątpliwościom, jakie pojawiają się w orzecznictwie sądów administracyjnych przez jednoznaczne określenie, kto jest stroną w postępowaniu o udzielenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów. Przewiduje ona, że będą nimi: wójt, burmistrz albo prezydent miasta.

Kolejna zmiana dotyczy odsetek z tytułu należności za wyłączenie gruntów. Wcześniej nie było to sprecyzowane. Teraz należności mają stanowić dochód budżetu województwa. Za ściąganie należności, niezapłaconych w terminie odsetek karnych, ma odpowiadać marszałek województwa.

Senator PO Janusz Sepioł, sprawozdawca komisji samorządu terytorialnego i administracji, podkreślił, że komisja jednogłośnie poparła tę ustawę. Ocenił, że będzie ona miała pozytywny wpływ „z punktu widzenia ochrony wartościowych terenów przed rozpraszaniem zabudowy i wytracaniem ich z produkcji”.

Ustawa ma usprawnić procedurę uchwalania nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów, które takich planów nie posiadają. Ma również pozwolić na zmianę dotychczasowych planów, które – jak podkreśla ustawodawca – nie przystają do współczesnych warunków gospodarczo-inwestycyjnych.

Nowela ma być głosowana podczas tego posiedzenia Senatu.

Autor: kaien
Źródło: PAP; tvpparlament.pl