Sawicki: „agencje rolne” mają przekazać jak najwięcej pieniędzy rolnikom, rybakom i firmom przetwórstwa żywności

Minister Marek Sawicki zwrócił uwagę, że ten rok stoi w ARiMR pod znakiem bardzo sprawnie wypłacanych dopłat bezpośrednich i konsekwentnego uruchamiania naborów wniosków na udzielenie wsparcia ze wszystkich działań z PROW 2007-13. Przedstawił też starania jego resortu i Agencji by konieczne do złożenia wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich oraz na możliwość skorzystania z unijnych środków pomocowych miały coraz mniejszą objętość i by były jak najprostsze do wypełnienia. Jak zauważył znacznie uproszczone w tym roku wniosków o płatności bezpośrednie, w połączeniu z poprawą funkcjonowania ARiMR, wpłynęło na to, że ilość złożonych przez rolników wniosków, porównując stan na koniec marca 2009 roku do stanu na koniec marca 2008 roku, znacząco wzrosła, odpowiednio – ponad 100 tys. i ponad 64 tys. Dodał, też, że „dąży do tego, aby w całej UE wnioski były maksymalnie uproszczone i po roku 2013 nie zawierały więcej niż dwie strony”.

Te starania mają służyć temu by nasz kraj w jak największym stopniu mógł wykorzystywać unijne pieniądze i jak najwięcej osób mogło z nich skorzystać co dobrze służy całej gospodarce kraju. Zapowiedział też, że na wzór komisji trójstronnej, w której przedstawiciele rządu, pracodawców i związków zawodowych ustalają najważniejsze rozwiązania społeczne i gospodarcze, bardzo poważnie analizuje pomysł powołania także trójstronnej komisji zajmującej się kwestiami wiejskimi i rolniczymi.

 

 

Źródło: ARiMR