Rząd za nowelizacją ustawy o rynku mleka

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o rynku mleka – poinformowało Centrum Informacyjne Rządu. Nowe przepisy umożliwią grupom producentów mleka negocjowanie z mleczarnią ceny za ten surowiec (fot. flickr.com/AMagill). Projekt ten wdraża unijne przepisy związane z tzw. pakietem mlecznym. Chodzi o rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z marca 2012 r. w sprawie zawierania umów w sektorze mlecznym. Dokument ten powstał w związku z zapowiedzią odejścia od kwotowania produkcji mleka w Unii Europejskiej od 2015 r. Nowe przepisy mają ułatwić organizacjom producentów mleka negocjowanie – w imieniu należących do nich rolników – umów na dostawy mleka do m.in. zakładów mleczarskich. W praktyce oznacza to wzmocnienie pozycji negocjacyjnej rolników, co ma im pozwolić na uzyskanie bardziej opłacalnych cen za dostarczany surowiec. W ocenie resortu rolnictwa tworzeniem takich grup powinni być zainteresowani rolnicy, którzy nie są zrzeszeni w spółdzielniach mleczarskich. W projekcie nowelizacji określono też szczegółowe przepisy dotyczące trybu ubiegania się o uznanie organizacji producentów i ich zrzeszeń. Określono m.in. minimalną liczbę członków takich organizacji, a także minimalną wielkość zbywanego mleka. Natomiast Agencję Rynku Rolnego upoważniono do uznawania organizacji producentów mleka oraz kontroli ich funkcjonowania. autor: pl; źródło: PAPPAP; tvpparlament.pl