Rząd o ochronie zdrowia zwierząt

Wprowadzono również regulację, na podstawie której powiatowy lekarz weterynarii będzie mógł zakazać posiadaczowi zwierząt gospodarskich ich przemieszczania, jeśli zajdzie uzasadnione podejrzenie, że zwierzęta te były żywione niedozwolonymi produktamii ubocznymi pochodzenia zwierzęcego lub produktami pochodnymi. Chodzi np. o leki weterynaryjne w ilościach przekraczających dopuszczalne normy czy padłe zwierzęta. „Zapobiegnie to zdarzającym się często sytuacjom, że po stwierdzeniu, iż zwierzęta były karmione zabronionymi produktami, przewożono je w nieznane miejsce. Istniało wówczas realne niebezpieczeństwo, że mięso pochodzące z uboju takich zwierząt może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi” – wyjaśniło CIR. Zgodnie z nowym prawem lekarz weterynarii będzie mógł zakazać uboju takich zwierząt. Powiatowy lekarz weterynarii będzie mógł również zakazać posiadaczowi m.in. produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego ich zbywania. Taka sytuacja będzie dotyczyła tych podmiotów, które nie uzyskają odpowiedniego zatwierdzenia bądź nie będą zarejestrowane. Zmianie ulegnie także odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów dot. produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. W noweli doprecyzowano także przepisy dotyczące sprawowania nadzoru przez Głównego Lekarza Weterynarii nad obiektami czy laboratoriami wykonującymi badania związane z żywym czynnikiem zakaźnym, jego materiałem genetycznym, antygenami lub szczepionkami wytwarzanymi z takich antygenów.

autor: pw;   źródło: PAPPAP; tvpparlament.pl