Rybobranie

 Fundusz dobry dla rybaków, ale czy dla ryb? Unijni ministrowie rolnictwa porozumieli się w kwestii ustanowienia Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Do wydania na lata 2014-2020 będzie prawie 6,5 miliarda euro. Ale organizacje ekologiczne mocno krytykują dotowanie rybołówstwa, bo prowadzi do przełowienia, z którym przecież Bruksela chce walczyć. W Agrobiznesie o zaklętym kręgu unijnej polityki rybołówstwa. Pierwszy krok, czyli ustalenie nowych zasad Wspólnej Polityki Rybołówstwa, był w dobrym kierunku. Ostatni etap reformy, to kompromis w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Ustalenie wielkości i kryteriów przydzielania pomocy było w gestii i europarlamentarzystów i teraz ministrów rolnictwa. źródło: Agrobiznes; tvp.pl