Ruszył nabór

Stefan Gora, ARiMR: trzeba pamiętać że mniejsze zainteresowanie wynika z nie uruchomienia jeszcze programu rent strukturalnych, które wiąże się z działaniem dla młodych rolników. Do tej pory limit przyznanych środków z funduszy na lat 2007-13 udało się wykorzystać zaledwie w połowie.

Powód – niewielu rolników jest w stanie sprostać wysokim wymaganiom jakie stawiają urzędnicy. W poprzedniej edycji programu wniosek złożył Paweł Pokrywiński z Bożewa. Gospodarstwo mógł przejąć tak wcześnie bo ojciec przekazał je w zamian za rentę strukturalną.

Jan Pokrywiński, Bożewo: trochę trzeba było się najeździć i te wnioski to wszystko i poprawek było trochę ale udało się.

Paweł Pokrywiński, Bożewo: złożyłem wniosek do agencji o 50 tysięcy złotych dla młodego rolnika no i zostało mi przyznane.

Pan Paweł nie dostał jeszcze dotacji ale już wie na co je przeznaczy.

Paweł Pokrywiński, Bożewo: zakup przyczepy 6 tonowej rozsiewacz do nawozu i jeszcze co mi się zostanie to planuję zakupić cielęta młode.

Do tej pory z funduszy na lata 2007-13 Agencja Restrukturyzacji wypłaciła młodym rolnikom Prawie 150 milionów złotych.

 

 

Źródło: Agrobiznes