Rusza kampania informacyjno-promocyjna pt. „Tradycja i jakość europejskiego mięsa”

Głównym celem programu jest wzrost eksportu europejskiego mięsa i jego przetworów na rynkach docelowych oraz pogłębienie wiedzy o walorach smakowych i sposobie produkcji europejskiego mięsa. Ponadto za cel obrano także wzrost rozpoznawalności europejskiego mięsa w odniesieniu do jego wysokiej jakości.
Strategia realizacji programu oparta jest przede wszystkim na:
 • podkreślaniu wysokiej jakości promowanych produktów oraz europejskiej historii, tradycji i doświadczeniu w produkcji oraz przetwórstwie mięsa wieprzowego i wołowego;
 • budowaniu wizerunku promowanych produktów jako ekskluzywnych i smacznych;
 • informowaniu o wysokich standardach produkcji mięsa w Europie oraz o europejskich systemach jakościowych;
 • wykorzystaniu rezultatów dotychczasowych kampanii i ich maksymalizacji oraz utrwaleniu.
Grupy docelowe, do których kierowane są działania zaplanowane w ramach kampanii to:
 • Profesjonaliści
 • Dziennikarze i Liderzy opinii
 • Konsumenci
Zakres tematyczny przekazywanych informacji będzie dostosowywany do potrzeb rynków docelowych oraz do założeń strategicznych. Oznacza to, że na rynku wietnamskim i koreańskim główny nacisk w omawianej tematyce będzie kładziony na wieprzowinę, natomiast na rynku amerykańskim – na wędliny i inne przetwory z europejskiego mięsa.
Działania w ramach programu obejmują:
 • Reklamę w mediach (prasie, telewizji, Internecie)
 • Produkcję materiałów informacyjno-promocyjnych
 • Uczestnictwo w targach, wydarzeniach okołotargowych i branżowych eventach
 • Public Relations
 • Stronę internetową kampanii
 • Organizację study tour
Łączna wartość kampanii informacyjno-promocyjnej pt. „Tradycja i jakość europejskiego mięsa” wynosi 4 956 861,06i jest finansowana w 50% (tj. w kwocie 2 478 430,53 €) ze środków UE, a w 30% (tj. w kwocie 1 487 058,32 €) z budżetu krajowego. Pozostały 20% wkład pochodzi ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego oraz Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.
Organizację wdrażającą, czyli organ wykonawczy programu stanowi konsorcjum trzech firm:
 • Partner of Promotion Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum
 • Tailor & Baker – Partner of Promotion Sp. z o.o. Sp. K.- Konsorcjant
 • Global Marketing Connections Inc.- Konsorcjant