Rozmowy w Gdańsku

Został podpisany „Protokół z rozmów pomiędzy Głównym Inspektoratem Weterynarii Rzeczypospolitej Polskiej, a Federalną Służbą Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego Federacji Rosyjskiej”, zawierający m.in. następujące ustalenia:

1. Strona rosyjska powiadomiła o przekazaniu stronie polskiej projektów świadectw weterynaryjnych na eksportowane z Polski do Federacji Rosyjskiej bydło hodowlane i użytkowe, bydło rzeźne, koninę, surowiec pochodzenia zwierzęcego (skóry, rogi i kopyta, jelita, runa, skóry baranie i smuszki w stanie surowym, wełnę, kozi puch, szczecinę, włosie końskie, pióra i puch kurzy, kaczy, gęsi i innego ptactwa) przeznaczony do produkcji pasz dla zwierząt nieprzeznaczonych do konsumpcji przez ludzi, pasze i dodatki paszowe pochodzenia roślinnego w celu ich uzgodnienia.

2. Osiągnięto porozumienie o przeprowadzeniu regionalizacji Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu do BSE dla dostaw bydła hodowlanego i rzeźnego do Federacji Rosyjskiej.

3. Strona rosyjska poinformowała stronę polską o konieczności spełnienia wymogów bezpieczeństwa, zawartych w Regulaminie Technicznym dotyczącym mleka i produktów mlecznych (88-o? z dnia 12 lipca 2008 r.) przez polskich dostawców produktów mlecznych do Federacji Rosyjskiej. Jednocześnie strona rosyjska poinformowała, że w marcu 2009 r. w Pradze (Republika Czeska) planowane jest zorganizowanie posiedzenia Okrągłego Stołu, poświęconego kwestiom przestrzegania nowego Regulaminu. Strona polska wyraziła zainteresowanie uczestnictwem polskich podmiotów gospodarczych w tym przedsięwzięciu.

4. Wstępnie uzgodniono warunki dostaw jaj wylęgowych i piskląt jednodniowych do Federacji Rosyjskiej. Strony uzgodniły, że polska służba weterynaryjna przedstawi listy polskich zakładów wylęgowych i importerów rosyjskich, zainteresowanych dostawami tej produkcji do rozpatrzenia przez Rossielchoznadzor.

5. Strony uzgodniły, że umieszczenie na liście zakładów paszowych, atestowanych pod kątem dostaw do Federacji Rosyjskiej, będzie się odbywać po przeprowadzeniu kontroli przez polską służbę weterynaryjną, pod warunkiem przedłożenia przez nią gwarancji dotyczących spełnienia przez te zakłady wymagań rosyjskich. Przedmiotowe zakłady zostaną poddane wybiórczej kontroli przez rosyjskich inspektorów weterynaryjnych. Na podstawie wyników kontroli będą podejmowane decyzje o wniesieniu niezbędnej korekty do tej listy.

Źródło: MRiRW