Rozmowy polsko-indonezyjskie

Rozmowy dotyczyły perspektyw współpracy w dziedzinie rolnictwa i rybołówstwa. Omawiano możliwości eksportu wołowiny wysokiej jakości na rynek Indonezji, strona polska podkreśliła zainteresowane polskich eksporterów eksportem skór bydlęcych do tego kraju. Strona indonezyjska wyraziła wolę rozwoju współpracy w dziedzinie rybołówstwa i ponowiła zaproszenie do wzięcia udziału w Szczycie Oceanów, organizowanym w Manado w maju br.
Źródło: MRiRW