Rozmowy polsko-białoruskie

Głównym tematem rozmów była problematyka wzajemnych obrotów handlowych produktami rolnymi, w tym dostęp do rynku polskich produktów mięsnych.

Podsekretarz stanu Andrzej Dycha wnioskował o dopuszczenie do eksportu naszych zakładów mięsnych, które zostały skontrolowane przez białoruskie służby weterynaryjne w listopadzie ubiegłego roku, o uznanie całego obszaru Polski za wolny od grypy ptaków, a także o dopuszczenie na rynek białoruski wszystkich polskich zakładów mięsnych, które posiadają uprawnienia eksportowe na rynek rosyjski.

Strona białoruska zwróciła uwagę na zmniejszenie eksportu na rynek polski mleka w proszku oraz na kwestię inspekcji zakładów przez służby Komisji Europejskiej.

W toku rozmów uzgodniono, że powyższe kwestie oraz inne zagadnienia dotyczące dwustronnej współpracy w dziedzinie rolnictwa będą przedmiotem posiedzenia polsko-białoruskiej grupy roboczej ds. rolnictwa, której posiedzenie zostało zaplanowane na koniec marca br. w Warszawie.

Źródło: MRiRW