Roundup – skuteczność działania w rękach rolników

Rośliny Roundup Ready są genetycznie zmodyfikowane w ten sposób, iż wykazują odporność na działanie substancji aktywnej herbicydu – glifosatu. Pozwala to na aplikowanie Roundup’u na rosnące rośliny uprawne, co powoduje zniszczenie chwastów bez uszczerbku dla kukurydzy lub innych gatunków zmodyfikowanych roślin.

Bill Johnson, profesor nadzwyczajny herbologii Uniwersytetu Purdue, twierdzi, że rolnicy uprawiający odmiany Roundup Ready i opryskujący je prawie wyłącznie Roundup’em lub innymi herbicydami na bazie glifosatu, coraz częściej spotykają się ze zjawiskiem uodparniania się chwastów. Jest tylko kwestią czasu, kiedy pojawi się wiele gatunków odpornych, co znacznie zmniejszy efektywność ich stosowania.

Jednym z chwastów, które już wytworzyły odporność, jest ambrozja trójdzielna (Ambrosia trifida), która stanowi obecnie jeden z głównych problemów we Wschodnim Pasie Kukurydzianym w Stanach Zjednoczonych, powodując do 100% strat w plonach.

Profesor Johnson jest jednym z członków zespołu tworzonego przez naukowców z kilku uniwersytetów w USA, którego zadaniem było poznanie opinii rolników ze stanów Indiana, Iowa, Missisipi, Nebraska i Karolina Północna na temat przydatności technologii RR w ograniczaniu zachwaszczenia problematycznymi gatunkami. Artykuł podsumowujący wyniki badań ukazał się na łamach ostatniego wydania Weed Technology.

Nadmierne uzależnienie rolników od technologii RR stanowi poważny problem. Badania wykazały, że największe korzyści ze stosowania tej technologii osiągali ci rolnicy, którzy stosowali rotację między uprawami RR i odmianami konwencjonalnymi (nieodpornymi na glifosat).

Johnson podkreśla, że w celu zapobieżenia wytwarzania się niebezpiecznej odporności, bardzo ważne jest stosowanie w walce z problematycznymi chwastami różnych herbicydów (różnych substancji aktywnych).

Zdaniem Johnsona rolnicy nie traktują problemu wytwarzania odporności poważnie, dopóki sami się z nim nie spotkają. Wynika to z ich przekonania, że w razie wystąpienia konieczności firmy chemiczne „odkręcą kurek” i wypuszczą na rynek nowy produkt zapewniający pożądany poziom kontroli. Problem polega na tym, że z powodu wysokiej (jak dotąd) skuteczności Roundup’u, nie przeznaczono środków na rozwój nowego herbicydu, który mógłby zająć jego miejsce.

Zdaniem Johnson’a rolnicy powinni traktować technologię RR jako inwestycję i ją chronić. Konsekwentna rotacja upraw oraz wykorzystywanie zróżnicowanych substancji aktywnych w walce z chwastami powinny spowolnić proces wytwarzania się odporności chwastów na glifosat.

Fundatorem badań była firma Monsanto – producent Roundup’u i kompatybilnych modyfikowanych odmian kukurydzy. Kolejnym etapem pracy zespołu naukowców ma być analiza różnic między strategiami uprawy w celu określenia, które z nich spowalniają zjawisko wytwarzania odporności na glifosat.

 

Purdue University „Farmers Relying On Herbicide Roundup Lose Some Of Its Benefit”, ScienceDaily
Opracowanie: mgr inż. Wanda Cegiełkowska