Rolnicy zaczeli składać wnioski

16 marca rozpoczęło się przyjmowanie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2009 rok. Już w pierwszym dniu blisko 12 tys. rolników złożyło swoje wnioski w biurach powiatowych ARiMR. W porównaniu z rokiem ubiegłym rolnicy złożyli w biurach Agencji około 600 wniosków więcej. Pracownicy Agencji, którzy na bieżąco przeglądają złożone wnioski stwierdzili, że w wielu z nich znajdują się błędy.
Dotyczą one głównie załączników graficznych, gdzie najczęściej brak jest podpisu rolnika oraz nie ma wyrysowanych i oznaczonych działek rolnych. ARiMR przypomina, że wypełniony załącznik graficzny jest obowiązkowym dokumentem, który należy dołączyć do wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich.Ponadto Agencja zwraca uwagę, że przed złożeniem wniosku, rolnik powinien obowiązkowo zweryfikować dane zawarte w częściowo wypełnionym wniosku (wniosek spersonalizowany), który został przesłany przez Agencję. W przypadku, gdy dane te są nieaktualne rolnik powinien wnieść  stosowne poprawki.
Źródło: MRiRW