REKORDOWY ROK NA ŚWIATOWYM RYNKU PSZENICY

Na świecie pod względem zbiorów pszenicy sezon 2016/2017 będzie najlepszy od lat. Największy wzrost produkcji odnotowano w Federacji Rosyjskiej, a najbardziej znaczący spadek – w Unii Europejskiej. Jak wpłynie to na światowy eksport tego zboża – odpowiadamy w artykule otwierającym cykl informacji rynkowych.

Przy światowym zużyciu pszenicy na poziomie 730,5 mln ton (o 2% wyższym niż w poprzednim roku gospodarczym) taki poziom produkcji spowoduje zwiększenie globalnych zapasów tego zboża do 234,2 mln ton, o 4% w porównaniu z poprzednim rokiem gospodarczym.

Prognozy USDA[2] również wskazują, że światowa produkcja pszenicy w roku gospodarczym 2016/2017 będzie rekordowa. Według szacunku USDA zbiory wyniosą 752,7 mln ton (wobec 735,5 mln ton w roku 2015/2016) dzięki dobrym zbiorom pszenicy w niektórych krajach, głównie w Federacji Rosyjskiej, Australii, USA, Kanadzie i Argentynie[3].

W sezonie 2016/2017 największy wzrost produkcji pszenicy w porównaniu z poprzednim sezonem odnotowano w Federacji Rosyjskiej (o blisko 12 mln ton). Według USDA zbiory pszenicy w tym kraju były rekordowo dobre i wyniosły 72,5 mln ton wobec 61 mln ton w roku gospodarczym 2015/2016 (aż 19% wzrost produkcji). W porównaniu ze średnią z lat 2013/2014–2015/2016 zbiory pszenicy w Rosji były większe o 26%. Tak dobry wynik był spowodowany między innymi wzrostem areału uprawy tego zboża z 23,4 mln ha w roku gospodarczym 2013/2014 do 27,1 mln ha w roku gospodarczym 2016/2017 oraz zwiększeniem efektywności produkcji i plonu z 1 ha z 2,2 tony w roku gospodarczym 2013/2014 do 2,7 tony w roku gospodarczym 2016/2017.

Spośród głównych światowych producentów pszenicy największy spadek zbiorów w sezonie 2016/2017 odnotowano w Unii Europejskiej. W porównaniu z rokiem gospodarczym 2015/2016 produkcja pszenicy w UE spadła o blisko 16 mln ton i według szacunków USDA wyniesie 144,3 mln ton (wobec 160 mln ton rok wcześniej). Spadek produkcji pszenicy w UE w porównaniu z poprzednim sezonem wyniósł 10%, a w porównaniu ze średnią z lat 2013/2014–2015/2016 (tj. 153,8 mln ton) – 6%. Było on skutkiem przede wszystkim zmniejszenia plonów w wyniku niekorzystnych warunków pogodowych w 2016 r., gdyż areał obsiany pszenicą był większy niż w latach wcześniejszych. Zbiory pszenicy zmniejszą się również w Turcji i Chinach.

Rekordowe wyniki produkcji pszenicy powodują, że w tym roku gospodarczym również jej globalny eksport będzie większy niż w latach poprzednich. Wiąże się to przede wszystkim ze zwiększonym popytem importowym ze strony krajów Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu oraz niektórych krajów azjatyckich[4].

Według szacunków USDA światowy eksport pszenicy w sezonie 2016/2017 może wynieść ponad 177 mln ton i będzie o blisko 3% większy niż rok wcześniej. W największym stopniu zwiększy się wywóz tego zboża z Australii i USA. Swoją pozycję na światowych rynkach umocni także Federacja Rosyjska, która na globalnym rynku pszenicy staje się coraz poważniejszym graczem. Zmniejszy się natomiast eksport z UE. W tym sezonie wyniesie on prawdopodobnie 25,5 mln ton wobec blisko 35 mln ton w poprzednim. Tym samym będzie o ponad 26% mniejszy niż rok wcześniej, a o 10% mniejszy od średniej z lat 2011/2012–2015/2016. Przewidywane jest również zmniejszenie eksportu pszenicy z Ukrainy i Kanady.

Więcej informacji o bieżącej sytuacji na rynkach rolnych w opracowaniach Biura Analiz i Programowania ARR w zakładce „Analizy i prognozy rynkowe”.

[1] FAO, 2016. Food Outlook, October 2016.

[2] United States Department of Agriculture (USDA).

[3] USDA, 2017. Grain: World Markets and Trade, FAS USDA, January 2017.

[4] USDA, 2017. Grain: World Markets and Trade, FAS USDA, January 2017.

źródło: strefainspiracji.arr.pl