Rejestracja nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych – pomoc finansowa

Warunki i tryb udzielania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych (Dz. U. Nr 9, poz. 51).

Zgodnie z tym rozporządzeniem, w ramach pomocy finansowej na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych lub gwarantowanych tradycyjnych produktów rolnych mogą zostać sfinansowane wydatki poniesione na uzyskanie niezbędnych do przygotowania wniosku informacji w zakresie:

  • tradycyjnego charakteru, pochodzenia i historii produktu, lub
  • związku produktu z regionem pochodzenia, w szczególności wytyczenia obszaru geograficznego, badań laboratoryjnych, badań poziomu rozpoznawalności i renomy produktu, lub
  • metody produkcji oraz opisu produktu, lub

Powyższe koszty poniesione przez beneficjenta, Agencja refunduje w formie jednorazowej płatności do wysokości 15 tys. zł.

Formularz wniosku o udzielenie pomocy finansowej na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych oraz formularze załączników są dostępne na stronach internetowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) (pobierz dokumenty).

Informacje na temat udzielania pomocy finansowej na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych można otrzymać w Departamencie Pomocy Krajowej ARiMR pod numerem 0 22 318 48 50 oraz pod numerem bezpłatnej infolinii 0 800 38 00 84.

 

Źródło: ARiMR