Raporty o sytuacji na rynku zbóż

Krajowe ceny zakupu zbóż Na rynku krajowym w drugim tygodniu lutego 2017 r. odnotowano niewielki (0,1– 0,3%) spadek cen zakupu monitorowanych zbóż podstawowych. W dniach 6–12 lutego 2017 r. zakłady zbożowe objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW za pszenicę konsumpcyjną, tak jak miesiąc wcześniej, przeciętnie płaciły 683 zł/t. Jednocześnie ziarno to było o 4% droższe niż rok wcześniej. Średnia cena żyta konsumpcyjnego ukształtowała się na poziomie 564 zł/t, o 4% wyższym niż przed miesiącem i o 5% wyż- szym niż rok wcześniej. Przeciętna cena zakupu jęczmienia paszowego wynosiła 631 zł/t i była o 5% wyższa niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie zboże to było o 1,5% droższe niż przed rokiem. W drugim tygodniu lutego 2017 r. za kukurydzę przeciętnie uzyskiwano 647 zł/t, o 2% więcej niż w poprzednim tygodniu i nieznacznie (o 0,3%) więcej niż przed miesiącem. W porównaniu z notowaniem sprzed roku zboże to było o 4% tańsze. Światowe zbiory w sezonie 2016/2017 W lutym 2017 r. Departament Rolnictwa USA1 tylko nieznacznie (o 0,1%) obniżył prognozę globalnych zbiorów zbóż. Nadal jednak światowe zbiory zbóż w sezonie 2016/2017 są prognozowane na rekordowym poziomie – 2 077 mln ton (bez ryżu), blisko 5% wyższym niż w sezonie 2015/2016. Globalne zbiory pszenicy prawdopodobnie wzrosną o 2%, do 748 mln ton, a kukurydzy – o 8%, do 1 040 mln ton. Przewiduje się, że przy światowym zużyciu prognozowanym na 2 065 mln ton (o 5% wyższym niż w poprzednim roku gospodarczym) globalne zapasy zboża na koniec bieżącego sezonu mogą być jeszcze większe (o 3%) niż na początku i wynieść 499 mln ton. W krajach WNP w 2016 r. zbiory zbóż oszacowano na poziomie 223 mln ton, o 11% wyższym niż w poprzednim roku. Rekordowe były zbiory pszenicy (130 mln ton), co zwiększa możliwości eksportu tego zboża na rynki zagraniczne, zwłaszcza z Rosji. Według USDA w sezonie 2016/2017 Rosja stanie się największym światowym eksporterem pszenicy, wyprzedzając USA i UE. 1 United States Department of Agriculture – Grain: World Markets and Trade, FAS USDA, luty 2017 r. Zbiory zbóż w UE ocenione zostały na 297 mln ton, o 5% poniżej poziomu z poprzedniego roku. Znacząco obniżyły się zbiory pszenicy (o 9%, do 145 mln ton), natomiast zbiory zbóż paszowych nieznacznie wzrosły (o 0,2%, do 152 mln ton). Z powodu mniejszych niż w poprzednim sezonie zasobów zbóż 2 (spadek o 5%, do 326 mln ton), przy nieco większym zapotrzebowaniu (wzrost o 0,4% do 289 mln ton) eksport zbóż, jak również zapasy na koniec sezonu mogą ulec zmniejszeniu. Jednak presja podaży na rynkach zagranicznych będzie oddziaływała na rynek unijny i może ograniczać wzrost cen zbóż w UE. Ceny na giełdach zagranicznych W pierwszej dekadzie lutego 2017 r. na monitorowanych giełdach zagranicznych przeważały wzrosty cen zbóż. W notowaniu z 9 lutego 2017 r. (za FAPA) na giełdzie w USA średnia cena pszenicy SRW, Nr 2 wyniosła 182 USD/t i była o 2% wyższa niż przed tygodniem. W tym czasie w Niemczech i we Francji cena pszenicy konsumpcyjnej wzrosła o 1% i wyniosła odpowiednio 187 EUR/t i 173 EUR/t. Na Ukrainie cena tego zboża, tak jak przed tygodniem, kształtowała się na poziomie 186 USD/t. Przeciętna cena jęczmienia paszowego na giełdzie we Francji wyniosła 145 EUR/t i była o 2% wyższa niż przed tygodniem. W tym czasie w USA jęczmień paszowy podrożał o 1%, do 138 USD/t. W Niemczech cena tego zboża pozostała na poziomie 163 USD/t. Giełdowa cena kukurydzy we Francji ukształtowała się na poziomie 173 EUR/t, o 2% wyższym niż przed tygodniem. W USA cena tego zboża, tak jak tydzień wcześniej, wyniosła 162 USD/t. W Argentynie cena kukurydzy w porównaniu z notowaniami sprzed tygodnia obniżyła się o 3%, do 183 USD/t.

 

Raporty o sytuacji na rynku zbóż  –>zobacz więcej

źródło: www.arr.gov.pl