Rada na kryzys

Prezydent powołał Radę do spraw Wsi i Rolnictwa. Ma to być organ doradczy, który będzie opiniować głowie państwa akty prawne dotyczące rolnictwa. Szesnaście aktów nominacji Prezydent wręczył wczoraj. Wśród członków Rady zasiedli rolnicy, samorządowcy oraz naukowcy związani z rolnictwem. Wśród najważniejszych celów powołania Rady wymieniono zmniejszanie dysproporcji rozwojowych między miastem a wsią.

Źródło: Agrobiznes