Rada Ministrów za nowelą ws. organizacji rynku rybnego

Zgodnie z projektem nowelizacji, przedsiębiorca prowadzący skup i sprzedający ryby morskie będzie wystawiał „dokument sprzedaży”, a nie – jak dotychczas – „kartę sprzedaży”. W związku ze zmianą regulacji unijnych obniżono wysokość rocznego obrotu produktami rybołówstwa (z 400 do 200 tys. euro), po osiągnięciu którego przedsiębiorca wpisany do rejestru skupujących zobowiązany jest do przesyłania elektronicznie dokumentu sprzedaży lub deklaracji przejęcia w ciągu 24 godzin.

Aby przeciwdziałać przywozowi do Unii Europejskiej produktów pozyskanych z połowów nielegalnych, do projektu ustawy wprowadzono obowiązek dołączania do produktów pochodzących z państw trzecich (spoza UE) – świadectw połowowych zatwierdzonych przez państwo, pod którego banderą pływa statek.

Zaproponowano też zmianę terminu składania wniosku o przyznanie pomocy finansowej za przygotowanie programu operacyjnego z 31 stycznia na 15 marca każdego roku. Zmiana ta jest konieczna, aby umożliwić organizacjom producentów ubieganie się o wypłatę zaliczki na poczet należnej rekompensaty za przygotowanie programu operacyjnego.

Autor: kaien

Żródło: PAP; www.tvpparlament.pl