Pszczelarze walczą o zdrową żywność

Podczas prac nad ustawą w Sejmie – czytamy w petycji – Stowarzyszenie wniosło poprawki, które „zostały uwzględnione tylko częściowo”. „Jesteśmy przekonani o ich zasadności, dlatego postanowiliśmy je ponowić w Izbie Wyższej” – czytamy.

Stowarzyszenie domaga się m.in. zapewnienia pełnej transparentności procesu oceny i rejestracji środków ochrony roślin poprzez ustawowy wymóg sporządzania całej dokumentacji związanej z oceną i rejestracją środków ochrony roślin w językach polskim i angielskim, a nie – jak jest proponowane – w języku angielskim i jedynie warunkowo – w języku polskim.

Wśród postulatów znalazł się również ten o zabezpieczeniu przed „ewentualnym wpływem ze strony koncernów chemicznych na nieuzasadnione przychylniejsze traktowanie ich wniosków o rejestrację poszczególnych pestycydów”.

Autorom zależy również na monitorowaniu prawidłowego stosowania pestycydów i ich wpływu na środowisko naturalne poprzez „utworzenie bazy danych rejestrującej udokumentowane przypadki zatruć pszczół tymi środkami”.

„Nasze poprawki wynikają nie tylko z troski o polskie pszczelarstwo, będące integralną częścią polskiego rolnictwa, ale także z troski o zapewnienie produkcji tylko zdrowej żywności, z troski o bioróżnorodność i czyste środowisko” – piszą autorzy dokumentu w jego uzasadnieniu.

Swój podpis pod petycją można składać online pod tym adresem.

Autor: em|en
Źródło: www.tvpparlament.pl