Przyszłość ODR-ów

Zgodnie z uchwalonymi właśnie przez Sejm przepisami w gestii resortu rolnictwa ma pozostać Centralny Ośrodek doradztwa w Brwinowie, a pozostałe 16 ośrodków wojewódzkich mają przejąć sejmiki wojewódzkie. Te będą miały prawo przekazać je w Izbom Rolniczym, które od dawna są zainteresowane jak najszybszym przejęciem ODR-ów.

Leszek Grala, Dolnośląska Izby Rolniczych: Dolnośląska Izba Rolnicza, jak i inne izby rolnicze w całej Polsce są przygotowane i my chcemy, mamy koncepcje, mamy wiedzę i jesteśmy przygotowani, żeby prowadzić zadania doradcze. Państwowe doradztwo jest po to, by służyć rolnikom – powtarza rolniczy samorząd.

Władysław Piasecki – Krajowa Rada Izb Rolniczych: za tym powinny iść pieniądze i kto się tym zajmuje takimi sprawami wie doskonale, że przekazywanie kompetencji to jest też przekazywanie pieniędzy.

Okazuje się jednak, że kwestie finansowania i przejmowania majątków ośrodków doradztwa nie są takie proste.

Andrzej Basiura – zarząd województwa opolskiego: forma przekazanie nie jest zadowalająca dla samorządów województw. Bo ustawy kompetencyjne wchodzą w życie, natomiast nie wiemy, jakie będą środki finansowe.

Tadeusz Drab – wicemarszałek województwa dolnośląskiego: to również zobowiązania doradcze, które doradztwo na dzień dzisiejszy ma.

O modelu doradztwa powinni decydować rolnicy – zgadzają się samorządowcy. Potrzeba nam jednak czasu by uzgodnić formę i czas przekazania majątku.

 
Źródło: Agrobiznes