Przyjęto projekt nowelizacji ustawy o ARiMR

ARiMR będzie mogła domagać się zwrotu środków nienależnie pobranych przez spadkobierców rolnika, któremu została przyznana pomoc na podstawie przepisów administracyjnych – zakładają nowe przepisy projektu noweli ustawy o ARiMR, które we wtorek przyjął rząd. Sprawa dotyczy uregulowania zwrotu środków publicznych, takich jak: fundusze UE, środki krajowe przeznaczone na współfinansowanie wydatków realizowanych z funduszy przyznanych w drodze decyzji administracyjnej. Chodzi o sytuacje, gdy pieniądze były pobrane nienależnie przez osoby inne niż strony postępowania w sprawie przyznania środków publicznych, np. gdy spadkobiercy zabrali pieniądze z rachunku zmarłego rolnika, a decyzja o przyznaniu pomocy nie mogła być doręczona z uwagi na śmierć zainteresowanego. W takiej sytuacji płatności przekazane zmarłemu rolnikowi powinny zostać zwrócone przez osobę, które ja pobrała. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ma możliwość odzyskania publicznych pieniędzy, ale na podstawie przepisów prawa cywilnego. Jednak takie postępowanie jest mniej skuteczne, a koszty dochodzenia roszczeń są wysokie i narażają Skarb Państwa na duże wydatki. Projektowane przepisy mają umożliwić dochodzenie zwrotu takich płatności na podstawie postępowania administracyjnego. W latach 2008-2013 z tytułu bezprawnego pobrania płatności z dopłat bezpośrednich oraz dopłat z tytułu gospodarowania w niekorzystnych warunkach (tzw. ONW) przeprowadzono 657 postępowań administracyjnych na kwotę ponad 1,6 mln zł, koszty opłat sądowych wyniosły przeszło 83 tys. zł. autor: jagr; źródło: PAPPAP; tvpparlament.pl