Próżniowa alternatywa dla pestycydów – na szkodniki i choroby

Psucie się żywności zaczyna się często już w gospodarstwie, zanim trafi ona do chłodni czy na półki supermarketu. W ten sposób spełnia się najgorszy koszmar rolnika: jego plon odwiedzają przerażające, pełzające stworzenia. Największym jego pragnieniem jest wtedy jak najszybciej się ich pozbyć. Robaki nie tylko opanowały produkcję, ale też zalazły rolnikowi za skórę.

Walka o plony nigdy się nie kończy, lecz wiadomo o ryzyku związanym ze stosowaniem pestycydów, które mogą one nieść ze sobą dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Ponad dwa miliony kilogramów jest corocznie zużywanych na zwalczanie szkodników wgryzających się w owoce i warzywa.

Zatem, przed zwróceniem się ku innym metodom, może warto zainteresować się nową, bezpieczniejszą alternatywą. Przewodniczący kalifornijskiemu zespołowi fizykochemik Manuel Lagunas-Solar opracował nowy system zwalczanie szkodników: MSDD – dezynfekcja i dezynsekcja stresem metabolicznym.

„W systemie tym do osiągnięcia tych samych celów nie wykorzystuje się żadnych chemikaliów, ale siłę fizyczną i kontrolowaną atmosferę” – mówi Lagunas-Solar. Po zbiorze plonów (warzyw, owoców) umieszcza się je w komorze, w której poddawane są one działaniu próżni, gdzie ciśnienie powietrza zmniejszane jest o około 90%. Następnie komora napełniana jest powietrzem pozbawionym tlenu, w tym samym czasie pod zwiększonym ciśnieniem dostarczany jest dwutlenek węgla, który jest toksyczny dla docelowych organizmów. Aby zwiększyć skuteczność zabiegu, do powietrza dodaje się też pary etanolu. Powtarzające się cyklicznie etapy niszczą szkodniki i mikroorganizmy chorobotwórcze.

W przeciwieństwie do większości obecnie stosowanych pestycydów, technologia MSDD jest metodą nietoksyczną dla człowieka i całkowicie bezpieczną dla środowiska. Jednocześnie jest metodą prostą w zastosowaniu, a także opłacalną ekonomicznie. Pozostaje jedynie dostosowanie metody do warunków gospodarstwa, co według Langus-Solar’a nie będzie trudne.

 

ScienceDaily ,”De-Bugging Your Food”
Opracowanie: mgr inż. Wanda Cegiełkowska