PROW

 Następnie 14 kwietnia będzie ogłoszona data  naboru wniosków na wsparcie z działania ”Modernizacja gospodarstw rolnych”. Z kolei 5 maja będzie wiadomo od kiedy ARiMR zacznie przyjmować wnioski na „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.  Przedsiębiorcy  zajmujący się przetwórstwem żywności powinni poznać termin przyjmowania wniosków na wsparcie ich branży z działania „Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolniczej i leśnej” 26 maja 2009 r.

W najbliższych dniach Agencja poinformuje też o terminie ogłoszenia naboru wniosków na nowo uruchamiane działanie  „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw”.  Nabór wniosków na to działanie jest wstępnie przewidziany na przełom I i II kwartału br.

W najbliższym czasie ARiMR ogłosi kiedy podane zostaną do publicznej wiadomości terminy przyjmowania wniosków na pozostałe działania z PROW 2007 – 2013: „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów”, „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” i „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy i wprowadzenie instrumentów zapobiegawczych”.

ARiMR postanowiła podać wyprzedzająco przewidywane terminy  ogłoszenia naborów wniosków na uzyskanie pomocy finansowej z PROW 2007-13, by chętni na skorzystanie z dotacji Unijnych  mieli więcej czasu na dobre przygotowanie i wypełnienie składanych wniosków o wsparcie.

Źródło: ARiMR