Prośrodowiskowe maniery amerykańskich ranchers

Utrzymywanie ekstensywnych pastwisk, ochrona i tworzenie siedlisk dzikiej przyrody czy utrzymywanie naturalnych cieków wodnych, to jedynie kilka sposobów w jakie ranczerzy wspierają przy okazji swojej działalności ochronę środowiska przyrodniczego.

Zdaniem Heather Johnson z Amerykańskiej Agencji ds. Ryb i Dzikich Zwierząt nie ma większych pasjonatów środowiska niż ranczerzy pracujący nad zwiększeniem jakości trawy i wody, nie tylko ze względu na korzyści dla hodowanego przez nich bydła i ryb, ale też występujących na ich obszarach dzikich gatunków zwierząt. Ci prywatni właściciele ziemscy kochają swoją ziemię i mają wpojoną prośrodowiskową etykę gospodarowania,

W ramach raportu opracowanego przez Zarząd Hodowców Bydła (CBB) przebadano 750 towarowych producentów żywca wołowego, z których 80% stwierdziło, że stosowane przez nich praktyki obejmują przeznaczanie pewnych obszarów gruntu na poczet wspierania dzikich gatunków zwierząt i ich siedlisk, a ponad połowa respondentów twierdzi, że populacje dzikich zwierząt na ich ziemiach powiększyły się w ciągu ostatniej dekady.

„To że widzimy zdrowe ptaki i zwierzęta oznacza, że podejmujemy dobre decyzje w zakresie postępowania względem środowiska naszego ranczo” – mówi Carey Lightsey, którego rodzina prowadzi wiekową farmę na Florydzie.

W skali ogólnonarodowej, ekstensywne pastwiska zapewniają obecnie pożywienie i schronienie wielu gatunkom dzikich zwierząt, w tym jeleniom, widłorogom, łosiom i preriokurom. W ciągu ostatnich kilku lat ponad 18 000 ha prywatnej ziemi, w większości na funkcjonujących farmach i ranczach, zostało przestawionych w celu wsparcia ochrony niedźwiedzi grizzly, a około 50 000 ha ziemi zostało przywróconych do stanu naturalnego w celu ochrony populacji bielika amerykańskiego.

We wschodnich i centralnych stanach egzystencja dzikich zwierząt jest nieomal całkowicie zależna od rancz, farm i innych prywatnych gruntów. A ponieważ 85% amerykańskich pastwisk nie nadaje się pod uprawę, wypasanie zwierząt, zgodnie z raportem CBB, podwaja obszar, który może być wykorzystywany do produkcji żywności.

 

 

Jeff Caldwell, Agriculture Online Multimedia, “Ranczers supporting environment, new study shows”, Agriculture Online
Opracowanie: mgr inż.
Wanda Cegiełkowska