Promocja produktów rolno-spożywczych

Projekt ustawy zakłada, że od 1 lipca 2009 r. zostanie utworzonych siedem funduszy promocji produktów rolno – spożywczych. Będą to fundusze promocji: mleka; mięsa wieprzowego; mięsa wołowego, końskiego i owczego; ziarna zbóż i przetworów zbożowych; owoców i warzyw; mięsa drobiowego; ryb. Działania realizowane ze środków zgromadzonych w ramach tych funduszy będą skierowane na wspieranie wzrostu spożycia oraz promocję tych produktów na rynku krajowym i światowym. Powinny one także przyczynić się do poprawy jakości wytwarzanych wyrobów i tworzenia silnych grup producenckich.

Źródło: ARiMR