Prognozy dla rynku mięsa kurcząt na świecie na 2017 r.

Według najnowszych prognoz Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa (USDA; w 2017 r. światowa produkcja mięsa kurcząt wzrośnie o 1% do rekordowych 90,4 mln ton. Wzrosty poziomu wytwarzania zanotują najwięksi eksporterzy – Brazylia, USA i UE. Ekspansji produkcji będą sprzyjały relatywnie niskie ceny pasz. Stany Zjednoczone, największy na świecie producent drobiu, zwiększą produkcję o ok. 2% do 18,7 mln ton. W 2015 r. Brazylia przejęła pozycję Chin jako drugiego na świecie producenta mięsa kurcząt, a w 2017 r. brazylijska produkcja wzrośnie o 3,5% do 14,1 mln ton. Chińska produkcja obniży się po raz kolejny (o 9% do 11,5 mln ton) z uwagi na zakaz importu stad zarodowych z USA spowodowany epidemią ptasiej grypy w 2015 r. Rosja będzie nadal zwiększała produkcję (+0,5% do 3,8 mln ton; ale w mniejszym stopniu niż w latach poprzednich, ze względu na trudną sytuację gospodarczą i rosnące koszty produkcji. Również w UE dynamika wzrostu produkcji będzie niższa niż rok wcześniej (+2,1% do 11,3 mln ton). Pozostali światowi potentaci zwiększą prawdopodobnie poziom wytwarzania w 2017 r., w tym m. in. Indie, Meksyk, Argentyna, Turcja, Tajlandia i Indonezja.

Globalny handel mięsem drobiu w 2017 r. będzie nadal uzależniony od sytuacji epidemiologicznej związanej z ptasią grypą oraz od wahań kursów walut. Po spadku światowego eksportu mięsa kurcząt w 2015 r., tegoroczne wysyłki odbudują się o 5% do 10,8 mln ton, a w 2017 r. wzrosną o kolejne 5% do rekordowego poziomu 11,4 mln ton. Wywóz zwiększą czołowi eksporterzy – Brazylia, USA, UE i Tajlandia, które mają łącznie 85% udziału w światowym handlu. Eksportowi będą sprzyjały zwiększony dostęp do rynków, częściowe zniesienie restrykcji wobec USA wprowadzonych ze względu na ptasią grypę, wysoki popyt ze strony Chin oraz utrzymywanie się niskiego kursu reala brazylijskiego.
W światowym handlu drobiem coraz większą rolę będą odrywali drugoplanowi eksporterzy np. Turcja, Argentyna, Rosja i Ukraina. W 2017 r. światowy import mięsa kurcząt wzrośnie o 4% do rekordowych 9,3 mln ton. Popyt zwiększą m.in. Chiny, Meksyk, Irak, RPA, Hongkong, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Filipiny. Rosja ponownie zmniejszy zakupy o połowę, mniej produktów z kurcząt niż przed rokiem sprowadzą prawdopodobnie m.in. Japonia i Arabia Saudyjska.

Od połowy 2015 r. miała miejsce redukcja notowań cen mięsa kurcząt na świecie z uwagi na wzrost produkcji, spadek cen pasz, osłabienie popytu i obniżenie eksportu. Do czynników wpływających na tendencję spadkową należały również restrykcje importowe nałożone przez niektóre kraje w odpowiedzi na epidemię ptasiej grypy w USA, spowolnienie gospodarcze w Chinach i jego negatywny wpływ na światową gospodarkę i rynki finansowe. W drugiej połowie roku światowe ceny drobiu zaczęły rosnąć wraz ze wzmożonym popytem importowym ze strony krajów azjatyckich. Na kształtowanie się cen w 2017 r. wpływ będzie miała nadal sytuacja w Chinach, ceny pasz oraz poziom eksportu.

Opracowała: Ewa Siemieńska, FAMMU/FAPA

źródło: www.ksow.gov.pl