Prezydent powołał „Radę ds. Wsi i Rolnictwa przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej”

Prezydent zauważył, że obecnie następuje koncentracja własności ziemi. Dodał, że nie umie odpowiedzieć, jaka powinna być optymalna wielkość gospodarstwa rolnego, by było to najbardziej korzystne dla wsi.

Wicedyrektor Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN Mirosław Drygas uważa, że Rada przede wszystkim powinna zająć się aktualnymi problemami wsi. Jak zauważył, coraz więcej mieszkańców wsi jest żyje z dochodów uzyskiwanych poza rolnictwem, gdy tymczasem na wsi pracy brakuje.

Drygas uważa, że Rada może wypracować ciekawe pomysły, gdyż w jej skład wchodzą przedstawiciele różnych środowisk, mających różne doświadczenia. – Wieś czeka na strategię, ludzie chcą wiedzieć, jak będzie wyglądała ich przyszłość – powiedział Drygas.

Skład Rady

Przewodniczący Rady – Jan Krzysztof Ardanowski, Doradca

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Członkowie Rady:

1) Senator Jerzy Chróścikowski – Przewodniczący Niezależnego

Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych

„Solidarność”;

2) Prof. dr hab. Andrzej Jan Czyżewski – Uniwersytet Ekonomiczny w

Poznaniu;

3) Dr Mirosław Drygas – Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN;

4) Dr Barbara Fedyszak-Radziejowska – Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa

PAN;

5) Prof. dr hab. Jan Górecki – Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN;

6) Zdzisława Hołubowska – Wiceprezes Zarządu Forum Aktywizacji

Obszarów Wiejskich;

7) Robert Jakubiec – Członek Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych;

8) Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego;

9) Prof. dr hab. Jozef Kania – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie;

10) Prof. dr hab. Andrzej Kowalski – Instytut Ekonomiki Rolnictwa i

Gospodarki Żywnościowej;

11) Dr Alina Kozińska-Bałdyga – Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich,

Prezes Fundacji Inicjatyw Oświatowych;

12) Prof. dr hab. Jan Kuś – Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w

Puławach;

13) Mariusz Poznański – Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP, Wojt

Gminy Czerwonak, członek Komisji Wspolnej Rządu i Samorządu

Terytorialnego;

14) Jerzy Zająkała – Wójt Gminy Łubianka, Członek Zarządu Związku Gmin

Wiejskich RP, Przewodniczący Komisji Zrównoważonego Rozwoju

Komitetu Regionów UE;

15) Dr Katarzyna Zawalińska – Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.