Powstanie Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności?

Chodzi o utworzenie jednej inspekcji odpowiadającej za bezpieczeństwo żywności „od pola do stołu”. Połączone miałyby zostać inspekcje podlegające obecnie ministrowi rolnictwa: Inspekcja Weterynaryjna, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna, którą nadzoruje minister zdrowia.

Projekt założeń ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii, mający na celu powołanie takiej skonsolidowanej struktury, został ujęty w wykazie prac legislacyjnych rządu i powinien być rozpatrzony przez Radę Ministrów w lipcu.

Nadal jednak trwają ustalenia pomiędzy resortem rolnictwa a resortem zdrowia dotyczące kwestii włączenia do planowanej Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii tej części Państwowej Inspekcji Sanitarnej, która obecnie nadzoruje jakość produkowanej żywności. Wcześniejsze rozmowy z ministerstwem zdrowia nie doprowadziły do porozumienia w tej sprawie.

Resort ten dotychczas nie wyrażał zgody na włączenie do nowej struktury części Inspekcji Sanitarnej. Dyskusja na ten temat trwa już kilka lat.

Ministerstwo rolnictwa, dostrzega pilną potrzebę skoncentrowania pełnego nadzoru nad całym procesem produkcji żywności „od pola do stołu” w jednej jednostce organizacyjnej. Jednakże uwzględniając złożony charakter tego przedsięwzięcia uważa, że podejmowane działania muszą być dokładnie przemyślane i rozważne, aby zapewnić funkcjonowanie nowej Inspekcji bez zakłóceń – poinformowało biuro prasowe resortu.

Autor: pl, PAP
Źródło: PAP, tvp.info