Powstaje Innowacyjno-Naukowe Centrum Badań Rolniczych

Powstaje Innowacyjno-Naukowe Centrum Badań Rolniczych W Puławach powstaje Innowacyjno-Naukowe Centrum Badań Rolniczych. W miniony piątek tj. 27. września w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowym Instytucie Badawczym odbyła się uroczystość inauguracji robót budowlanych. Uczestniczył w niej podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk. Inwestycja ta doskonale wpisuje się w jeden z głównych celów Wspólnej Polityki Rolnej po 2014 roku, czyli w rozwój innowacyjności w rolnictwie. Jestem przekonany, że miejsce to w znaczący sposób przyczyni się do znajdowania najlepszych rozwiązań służących przygotowaniu polskiego rolnictwa do współczesnych zadań, zwłaszcza wobec prognoz konieczności podwojenia do 2050 roku światowej produkcji żywności – powiedział wiceminister Nalewajk. Koszty budowy Innowacyjno-Naukowego Centrum Badań Rolniczych planowane są na kwotę ok. 36, 9 mln zł, z czego wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 31 mln zł (85%; dofinansowanie z budżetu państwa ok. 1, 85 mln zł (5%) a wkład własny Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB 3, 7 (10%). Wykonawcą robót jest firma E-BUD z Bydgoszczy. Zgodnie z harmonogramem robót budowa potrwa ok. 11 miesięcy. źródło: www.minrol.gov.pl