Powołanie Polsko-Niemieckiej Grupy Roboczej ds. Wykorzystania Surowców Odnawialnych

Ministrowie uzgodnili powołanie grupy z dniem 1 kwietnia br., w trakcie rozmowy telefonicznej, ponieważ z powodu choroby minister Ilse Aigner jej planowany przyjazd do Warszawy w dniu dzisiejszym musiał zostać odwołany.

Ministrowie podkreślili, iż rolnictwo służy w pierwszym rzędzie zaopatrzeniu ludzkości w żywność. Jednocześnie zadaniem rolnictwa jest również uzyskiwanie odpowiednich dochodów, kształtowanie obszarów wiejskich, a także – w obliczu zmniejszających się zasobów paliw kopalnych – wniesienie wkładu w zapewnienie zrównoważonych dostaw energii.

W związku z powyższym, działalność wspólnej grupy roboczej będzie koncentrowała się przede wszystkim na wykorzystaniu biomasy na cele energetyczne, intensyfikacji działań w zakresie wzajemnej wymiany informacji i doświadczeń na ten temat, a także weryfikacji możliwości dotyczących realizacji wspólnych projektów.

Kierownictwo nad działalnością grupy roboczej sprawują na zasadzie partnerstwa Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Federalne Ministerstwo Wyżywienia, Rolnictwa i Ochrony Konsumentów, którym grupa regularnie składa sprawozdania. Koordynatorami grupy roboczej zostają ustanowieni: przedstawiciel Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie ze strony polskiej oraz przedstawiciel Niemieckiego Centrum Badań nad Biomasą w Lipsku ze strony niemieckiej.

Skład grupy roboczej jest elastyczny i dostosowywany będzie w zależności od potrzeb i tematów, nad którymi będzie pracować Bio-GEPOIT.

 

Źródło: MRiRW