Powiało optymizmem w rolnictwie

„Wskaźnik koniunktury w dalszym ciągu wznosi się ponad długookresową średnią i bliski jest przebicia się przez symboliczny poziom wartości +0+, który w okresie ostatnich 14 lat pokonał zaledwie trzykrotnie” – podkreślono w komunikacie. W III kw. odnotowano wzrost wskaźników wyrównanych przychodów pieniężnych i zaufania w ujęciu rocznym. „O umacniającej się dobrej koniunkturze w rolnictwie świadczą również roczne wzrosty obu składowych wskaźnika koniunktury – wskaźnika wyrównanych przychodów  pieniężnych o 5,4 i wskaźnika zaufania o 8,0, a także optymistyczne przewidywania rolników. Drugi kwartał z rzędu saldo przewidywań odnośnie do wysokości przychodów pieniężnych i wskaźnik zaufania osiągnęły wartości dodatnie” – głosi komunikat SGH. „Niepokoi jedynie spadek  wskaźnika zaufania, nadzwyczajny o tej porze roku, który jest wyrazem niepewności i obaw rolników co do przyszłych warunków gospodarowania, mogący zapowiadać niekoniecznie sezonowe osłabienie koniunktury w nadchodzących miesiącach” – dodano. Jak wynika z komunikatu SGH, poprawa koniunktury nastąpiła we wszystkich badanych przekrojach gospodarstw rolnych, tj. bez względu na ich wielkość, położenie oraz wiek i wykształcenie głowy gospodarstwa. Autor: acis, pszl; Źródło: PAPPAP