Potrzeby pokarmowe roślin

Rośliny dla wydania odpowiedniego plonu potrzebują wszystkich  niezbędnych składników pokarmowych, tj. 17 pierwiastków; makroelementów – pobieranych w większych ilościach   oraz mikroelementów – w znacznie w  mniejszych.

Jeśli brakuje któregoś z niezbędnych dla roślin składników pokarmowych lub występuje on w niewystarczającej ilości, to niedobór tego składnika powoduje zakłócenia w metabolizmie rośliny i zgodnie z prawem minimum Liebiga, wielkość plonu rośliny ograniczona jest  niedoborem właśnie tego składnika.

Każdy gatunek rośliny charakteryzuje się swoistym składem pod względem zawartości makro- i mikroelementów i pobiera różne ilości poszczególnych składników pokarmowych. Potrzeby pokarmowe poszczególnych gatunków roślin odpowiadają ilości niezbędnego składnika, jaką rośliny muszą pobrać w rozwoju ontogenetycznym dla wydania maksymalnego plonu. Pokrywanie potrzeb pokarmowych roślin, w warunkach konkretnego pola, w zależności  od zasobności gleby w składniki pokarmowe, odbywa się poprzez nawożenie  roślin.

 

Znając ilości wyniesionych składników pokarmowych wraz z 1 toną plonu ( tabela; łatwo możemy, w zależności od oczekiwanego plonu wyliczyć potrzeby pokarmowe roślin, mnożąc jednostkowe pobranie przez przewidziany plon roślin z hektara, a następnie wyliczyć w warunkach konkretnego pola, w zależności od zasobności gleby, potrzeby nawozowe roślin względem składników.

źródło: www.iung.pl