Posłowie KE za zwiększeniem środków na dystrybucję żywności pośród osób najuboższych

Przyjmując wspomniany dokument posłowie Komisji opowiedzieli się za zwiększeniem środków finansowych przeznaczonych na realizację programu pomocy najuboższym we Wspólnocie z 305 mln euro do blisko pół miliarda rocznie oraz rozszerzeniem asortymentu produktów dostarczanych w ramach tego programu.

Zdaniem posłów choć wspomniany program nie wyeliminuje całkowicie ubóstwa wśród obywateli Wspólnoty ale z pewnością przyczyni się do jego ograniczenia. W roku 2009 na realizację programu pomocy najuboższym w Polsce przyznano około 102 mln euro. Na posiedzeniu odrzucono propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą wprowadzenia współfinansowania programu z budżetów krajowych przychylając się do stanowiska Polski oraz grupy innych krajów członkowskich. Zdaniem posłów wspomnianej komisji wprowadzenie współfinansowania mogłoby ograniczyć lub nawet wykluczyć niektóre państwa z udziału w programie.

 
Źródło: MRiRW