Ponad 200 mld zł na inwestycje współfinansowane z UE

W tym samym okresie podpisano 82 tys. 588 umów o dofinansowanie na kwotę 346,6 mld zł. Z tego 239,4 mld zł to dofinansowanie unijne. Oznacza to, że pula unijnych pieniędzy na lata 2007-2013 została zagospodarowana w 85 proc.

Polska jest największym beneficjentem unijnego wsparcia. Na lata 2007-2013 Bruksela przyznała nam niemal 68 mld euro, przy czym pieniądze mogą być wydawane do 2015 roku. Największym programem unijnym jest program operacyjny Infrastruktura i Środowisko z budżetem ok. 28 mld euro, z którego finansowana jest budowa dróg i autostrad.

Jak wynika z ustaleń przywódców państw UE na lutowym szczycie w Brukseli, z budżetu UE na lata 2014-20 Polska ma otrzymać 105,8 mld euro, w tym na politykę spójności 72,9 mld euro, a na politykę rolną 28,5 mld euro. To ponownie daje nam pozycję największego beneficjenta funduszy UE. Ustalenia przywódców musi jeszcze zatwierdzić Parlament Europejski. W ubiegłym tygodniu PE przyjął niewiążącą rezolucję, w której odrzucił wieloletni budżet UE w tym kształcie. Ostateczne, wiążące prawnie głosowanie, na którym PE zdecyduje, czy przyjmuje budżet na lata 2014-2020, odbędzie się w czerwcu.

Aautor: df
Źródło: PAP; tvpparlament.pl