Pomoc finansowa dla gmin

Należy podkreślić, iż bezzwrotnej pomocy finansowej Agencja może udzielić gminie lub innym uprawnionym podmiotom tylko i wyłącznie na realizację celów własnych danego podmiotu.

W 2008 r. Agencja przeznaczyła prawie 36,5 mln zł na rzecz gmin oraz 6,5 mln zł innym podmiotom (m.in. spółdzielniom mieszkaniowym, klubom jeździeckim, izbom rolniczym itp.) Dzięki tej pomocy zostaną zrealizowane m.in. inwestycje:

Gm. Poniatowa – przebudowa oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnej, budowa ujęcia wody;

Gm. Ełk – budowa sieci kanalizacyjnej;

Gm. Chodzież – remont dróg osiedlowych;

Gm. Komańcza – remont infrastruktury osiedla b. PGR;

Gm. Lubycza Królewska   – budowa oczyszczalni, kanalizacji, ujęcia wody;

SM w gm. Turna – modernizacja oczyszczalni ścieków;

SM Białka w gm. Białka – przebudowa oczyszczalni ścieków;

Sm Budziwojów w gm. Chojnów – remont dachu i elewacji budynku.

Źródło: ANR