Polski program promocji jabłek wybrany przez KE

Polski program „Czas na jabłka z Europy” znalazł się na liście programów dotyczących promocji produktów rolnych, które mogą zostać sfinansowane z funduszy unijnych.

Foto. Jabłka grójeckie ChOG (fot. ARR)

Foto. Jabłka grójeckie ChOG (fot. ARR)

Program, złożony przez Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej, dotyczy promocji polskich jabłek objętych Chronionym Oznaczeniem Geograficznym „jabłka grójeckie” i europejskich jabłek.

Kolejny krok, to podpisanie przez pomysłodawcę projektu umowy. Zgodnie z art. 10 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego KE (UE) 2015/1831, umowę na realizację zaakceptowanej przez KE kampanii należy podpisać w ciągu 90 dni od daty powiadomienia o decyzji wykonawczej przez Komisję Europejską (tj. od 21 listopada 2016 r.; o której mowa powyżej, czyli do 20 lutego 2017 r.

Budżet programu, skierowanego na rynek: Algierii i Egiptu, to blisko 2,6 mln EUR.

Przebieg procesu wyłaniania projektów

W wyniku nowej polityki promocyjnej przyjętej przez Komisję Europejską, w dniu 4 lutego 2016 r. Komisja Europejska opublikowała pierwsze zaproszenie do składania przez beneficjentów propozycji programów promocyjnych, zarówno „prostych”, jak i tzw. programów „multi”, tj. takich w których uczestniczy wiele państw członkowskich. Ostateczny termin składania wniosków upłynął 28 kwietnia 2016 r. i do tego czasu swoje programy zgłosiło 25 państw członkowskich. Łącznie zgłoszonych zostało 199 programów prostych na kwotę 307 mln EUR oraz 27 programów MULTI na kwotę 116 mln EUR.

Największą liczbę programów zgłosiły następujące państwa: Włochy (45; Grecja (41; Hiszpania (22; Francja (17) oraz Belgia (13). Polska zgłosiła 4 programy na łączną kwotę 4 299 952,00 EUR. Malta, Luksemburg i Szwecja nie zgłosiły propozycji programów.

Zgłoszona kwota dotycząca programów skierowanych na rynek wewnętrzny wyniosła ponad 117 mln EUR (117 241 650,00 EUR; przy zakładanym budżecie około 26 mln EUR (25 750 000,00 EUR). Natomiast kwota dotycząca programów skierowanych na rynek państw trzecich wyniosła ponad 190 mln EUR, przy zakładanym budżecie blisko 68 mln EUR. W związku z tym budżet złożonych do KE ofert programów wyniósł ponad 320% dostępnych środków.

19 października 2016 r. w Brukseli, podczas 198 posiedzenia Komitetu ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych − Promocja, odbyło się głosowanie projektu decyzji wykonawczej Komisji w sprawie wyboru programów prostych dotyczących promocji produktów rolnych na rok 2016, na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1144/2014.

18 listopada 2016 r. Komisja Europejska wydała decyzję wykonawczą Komisji C(2016)731, którą notyfikowano 21 listopada 2016 r., w sprawie wyboru programów prostych dotyczących promocji produktów rolnych na rok 2016, przedłożonych przez Państwa Członkowskie w terminie do 28 kwietnia 2016 r., w odpowiedzi na zaproszenie KE do składania ofert.

Decyzją KE zaakceptowano 60 programów o łącznym budżecie ponad 121 mln EUR, w tym wspomniany polski program dotyczący promocji jabłek. Dodatkowo decyzja zawiera rezerwową listę 19 programów o łącznym budżecie 46,3 mln EUR.

źródło: www.minrol.gov.pl