Polska żywność – bezpieczna żywność

Ważnym przedsięwzięciem resortu jest powołanie Zespołu ds. ochrony wizerunku produktów rolno-spożywczych, przed którym stawiane są trzy podstawowe zadania:

– proponowanie mechanizmów współpracy oraz wymiany informacji pomiędzy polskimi instytucjami odpowiedzialnymi za wspieranie i promocję produkcji rolno-spożywczej;

– monitoring oraz wypracowanie propozycji przekazu dotyczącego polskiej żywności kierowanego do mediów w sytuacjach kryzysowych;

– opracowanie i opiniowanie działań promocyjnych w tym planów długoterminowych mających na celu poprawę lub budowanie pozytywnego wizerunku polskiej żywności.

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi, Agencji Rynku Rolnego, Rady Gospodarki Żywnościowej oraz inspekcji nadzorowanych przez ministra rolnictwa: Głównego Inspektoratu Weterynarii, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Przewodniczącym Zespołu został podsekretarz stanu w MRiRW Tadeusz Nalewajk.

Stanisław Kalemba poinformował również o planowanych działaniach promocyjno-informacyjnych na rynku czeskim i słowackim. Będą to między innymi kampanie w mediach papierowych i elektronicznych, kampanie na portalach społecznościowych. Wśród podejmowanych inicjatyw przewidziano również bezpośredni kontakt z konsumentami, poprzez prezentację polskich produktów na targach, wystawach i piknikach, czy też wizyty studyjne dla zagranicznych dziennikarzy.

W konferencji uczestniczyli także przedstawiciele Inspekcji zaangażowanych w kontrolę jakości i bezpieczeństwa żywności, którzy poinformowali o podejmowanych działaniach i wynikach dotychczasowych kontroli.

Minister Kalemba podkreślił, iż ze strony resortu rolnictwa nie będzie pobłażania dla jakichkolwiek uchybień na którymkolwiek z etapów wytwarzania i produkcji żywności.

– Dajemy jednoznaczny sygnał, że nie ma przyzwolenia na niższe standardy, na brak dbałości o zachowanie wysokiej jakości produktów rolno-spożywczych. Pamiętajmy o tym, że branża spożywcza, to jedyny sektor naszej gospodarki, w którym odnotowujemy stale rosnące saldo w handlu zagranicznym – powiedział minister podsumowując działania, służące zapewnieniu bezpieczeństwa i najwyższej jakości produktów.

źródło: www.minrol.gov.pl