Polska wolna od upraw GMO

Nowe przepisy wdrażają unijne dyrektywy dotyczące: materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego roślin sadowniczych; populacji miejscowych i odmian warzyw tradycyjnie uprawianych; mieszanek pastewnych dla ochrony środowiska naturalnego. Ponadto wykonują wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 16 lipca 2009 r., który dotyczył uchybień stwierdzonych w poprzedniej ustawie o nasiennictwie (z 26 czerwca 2003 r.) oraz zakazach rejestracji i obrotu materiałem siewnym odmian genetycznie zmodyfikowanych.

Uzasadnieniem do wprowadzenia obecnego zakazu stosowania materiału siewnego odmian GMO są przede wszystkim wyraźne obawy społeczeństwa i argumenty świadczące o negatywnym wpływie na środowisko, zdrowie ludzi i zwierząt, a także zagrożenie dla hodowców pszczół i rynku miodu, brak autoryzacji pyłku genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON 810 zgodnie z przepisami UE oraz wszelkiego rodzaju inne aspekty bezpieczeństwa.

Tak jak poinformował minister, na mocy art. 123 ust. 3, ust. 5 i 6 ustawy, producent rolny, który wbrew zakazowi zastosował materiał siewny odmiany genetycznie zmodyfikowanej, będzie ukarany nałożeniem sankcji w wysokości 200% wartości zastosowanego materiału siewnego oraz nakazem zniszczenia tej uprawy.

Informacje te należy przekazać wszystkim zainteresowanym, czyli głównie rolnikom, którzy przygotowują się do wysiewu kukurydzy czy nasadzeń ziemniaków. W związku z tym ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi we współpracy z Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa rozpoczęło dwumiesięczną kampanię informacyjną pod hasłem „Polska wolna od upraw GMO”. Jej celem jest przekazanie wiadomości o zakazie stosowania materiału siewnego odmian GMO oraz sankcjach, które grożą w przypadku wykorzystania do zasiewu takiego materiału. Kampania skierowana jest nie tylko do rolników i producentów rolnych, lecz także do organizacji społecznych i ekologicznych, które mogą wspierać działania informacyjne resortu i inspekcji.

– To bardzo dobry moment na poinformowanie rolników o nowych regulacjach, gdyż wysiew nasion kukurydzy odbywa się zazwyczaj pod koniec kwietnia i na początku maja. Już teraz każdy, kto ma jakiekolwiek wątpliwości odnośnie posiadanego materiału siewnego, może to sprawdzić zgłaszając się do laboratoriów PIORiN, z prośbą o przeprowadzenie badania. Przez cały marzec jest ono wykonywane bezpłatnie – zaznaczył szef resortu rolnictwa.

Również dzisiaj, w resorcie rolnictwa odbyło się spotkanie ministra Stanisława Kalemby z Głównym Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa Tadeuszem Kłosem oraz z przedstawicielami inspekcji wojewódzkich, a także z izbami rolniczymi i ośrodkami doradztwa rolniczego. Celem spotkania było poinformowanie o rozwiązaniach prawnych i praktycznym ich zastosowaniu oraz konsekwencjach wynikających z wdrażania nowej ustawy o nasiennictwie.

źródło: www.minrol.gov.pl