Polska wieś 2014

 Mniej niż jedna czwarta zarejestrowanych w Polsce gospodarstw utrzymuje się z rolnictwa, a ilość uprawianej ziemi systematycznie spada. Jaka jest polska wieś 2014 – na ten temat dyskutowano podczas forum debaty publicznej w Pałacu Prezydenckim. Zdaniem ekspertów polska wieś jest coraz mniej zależna od rolnictwa. Tylko 13% mieszkańców małych miejscowości pracuje w gospodarstwach rolnych. Największy rozwój produkcji nastąpił w ostatnim dziesięcioleciu, kiedy do rolników zaczęły napływać dotacje. źródło: Agrobiznes; tvp.pl