Polska światową malinową potęgą

Światowa Organizacja Producentów Malin skupia producentów tych owoców z 12 krajów. Jej zadaniem jest wspieranie przemysłu malinowego na świecie. W 2012 r. w Polsce zebrano ponad 127 tys. ton malin, co dało jej pierwsze miejsce na świecie. 75 proc. krajowej produkcji malin pochodzi z plantacji na Lubelszczyźnie. Według szacunkowych danych GUS za 2013 r. produkcja malin była nadal bardzo wysoka, lecz o 5,8 proc. niższa od tej z 2012 r. Wstępne prognozy Światowej Organizacji Producentów Malin wskazują, że w 2013 r. światowe zbiory malin wyniosły ok. 326,5 tys. ton czyli o ok. 19 proc mniej niż w roku 2012. Minister rolnictwa Stanisław Kalemba zapowiedział, że w nowej perspektywie unijnej w Programie Rozwoju  Obszarów Wiejskich przewidziane będzie specjalna pula środków – ok. 450 mln euro  – na modernizację małych gospodarstw. Program jest obecnie jeszcze na etapie konsultacji. Dotyczyć będzie gospodarstw, których sprzedaż nie przekracza 15 tys. euro rocznie. – Przewidujemy tu wsparcie na jedno gospodarstwo do 60 tys. zł” – zaznaczył Kalemba. Minister podkreślił, że polska żywność jest konkurencyjna nie tylko na rynku europejskim, ale i światowym. Polska jest m.in. jednym z największych eksporterów jabłek, zajmuje czołowe miejsca, jeśli chodzi o produkcję borówki amerykańskiej czy czarnej porzeczki. – Największa dynamika rozwoju  jest w sektorze rolno-spożywczym. Za rok 2013 sprzedaliśmy produkty rolno-spożywcze poza Polskę za ponad 19,5 mld euro i uzyskaliśmy nadwyżkę ponad 5,5 mld euro – powiedział. – Sektor rolno-spożywczy jest i będzie kluczowym sektorem dla polskiej gospodarki. Nie ma żadna inna dziedzina takiej dynamiki rozwoju  eksportu, żadna inna dziedzina nie ma takiego dodatniego korzystnego wyniku w handlu zagranicznym – podkreślił. X Międzynarodowa Konferencja Sadownicza w Kraśniku poświęcona jest aktualnym problemom produkcji owoców jagodowych i pestkowych. Uczestniczy w niej około tysiąca osób – plantatorów, przetwórców, naukowców, przedstawicieli organizacji rolniczych i grup producenckich. Autor: pl, zbyt; Źródło: PAPPAP; tvp.info