Podatek w worku

 Zmiany miały wejść w życie od przyszłego roku i wejdą, ale zamiast podatku dochodowego będą dotyczyć rolnego. Przy jego wyliczaniu brana będzie pod uwagę tak jak dotychczas cena żyta, ale liczona na podstawie średniej z kilku lat. Wysokość podatku rolnego zależy od ceny żyta. Liczą się trzy pierwsze kwartały ubiegłego roku. Według GUS-u było to ponad 75 zł za kwintal. Dlatego podatek rolny za 2013 rok wynosi prawie dwieście złotych od jednego hektara przeliczeniowego. Ostateczna decyzja o wysokości podatku rolnego należy jednak do rady gminy. źródło: Agrobiznes; tvp.info