Po pierwsze pomysł

Jak nikomu nieznaną miejscowość zamienić w kurort przyciągający tysiące turystów z kraju i zagranicy? Na to pytanie najlepiej znają odpowiedź osoby, które pracują w Bałtowie.

To tylko jeden z przykładów niekonwencjonalnego wykorzystania unijnych dotacji. Podobnych inicjatyw jest bardzo wiele. Aby poznać osoby, które są najbardziej zaangażowane w pracę na rzecz lokalnej społeczności Ministerstwo Rozwoju Regionalnego po raz pierwszy zorganizowało konkurs pod hasłem EUROLIODER 2009.

Anna Bugalska, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: fundusze europejskie stwarzają wiele możliwości, ale to jak będą wykorzystywane zależy od ludzi od ich aktywności zaangażowania, kreatywności. Stwierdziliśmy że chcemy tę ciężką pracę nagrodzić.

Kandydatem do ubiegania się o nagrodę może być osoba, która przyczyniła się do powstania projektu służącemu wszystkim. Warunek jest tylko jeden jego realizacja musi opierać się na unijnych dotacjach. Kandydatów można zgłaszać w trzech kategoriach.

Mogą to być pracownicy administracji samorządowej, współpracownicy organizacji pozarządowej lub inne osoby, które działają na rzecz lokalnej społeczności.

Anna Bugalska, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: w tym konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby, które angażują się społecznie i wykorzystują do swych działań fundusze europejskie. Takie osoby, które są pomysłodawcami projektów, współautorami wniosków o dofinansowanie lub autorami wniosków.

Zgłoszenia są przyjmowane do 6 marca. Rozstrzygnięcie konkursu w maju.

Źródło: Agrobiznes