Plany ochrony klimatu potrzebne są teraz

To wstyd, że myślenie przyszłościowe dostrzegające stopień niezrównoważenia europejskiej polityki rolnej, powodujący odsuwanie możliwości przystosowania się do zachodzących zmian klimatycznych, spotyka się z krytyką i odmową ze strony Departamentu Rolnictwa.
Jak wspomniano w projekcie dokumentu na temat adaptacji do zmian klimatu: “nawet jeśli światu uda się ograniczenie, a następnie redukcja emisji, naszej planecie zabierze dużo czasu otrząśniecie się i dojście do siebie… będziemy wystawieni na działanie skutków zmian klimatycznych”.
Wniosek ten nie jest bynajmniej nierealną interpretacją tego co może nastąpić – skutki będą znaczne i w związku z tym natychmiast musimy stawić czoła wyzwaniu.
Argument, że przegląd Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) miał już miejsce i że WPR nie wymaga dalszej rewizji aż do roku 2013, jest bez szans. Upieranie się, że wystarczająco dużo zostało już zrobione aby uczynić WPR bardziej „zieloną”, jest bagatelizowaniem problemu.
Zmiany klimatyczne zachodzą teraz. W Hiszpanii, już cierpiącej z powodu deficytu wody, klimat staje się coraz bardziej suchy, a rezerwy wód gruntowych są zanieczyszczone.
Nie ma wytłumaczenia dla kontynuowania polityki marnującej cenną wodę i źródła finansowe na korzyść garstki rolników i na szkodę szeroko rozumianego społeczeństwa i środowiska.
Nie możemy, jak sugerują niektórzy członkowie Komisji Europejskiej, zwlekać z dyskusją, które zmiany w niezrównoważonej praktyce rolnej powinny być wprowadzone w 2013 roku. Sytuacja wymaga by Departament Rolnictwa wypracował praktyczne i konstruktywne rozwiązania już teraz, a ministrowie środowiska rozważając propozycje Komisji, powinni zaproponować swoje zmiany do WPR.

Pieter de Pous,
Europejskie Biuro Ochrony Środowiska, Bruksela

Tłumaczenie: Wanda Cegiełkowska

„Climate plans are needed now”, Pieter de Pous, European Environmental Bureau