Pieniądze w sierpniu

Wcześniej pieniądze miały być wypłacone w dwóch ratach i ich wypłata zakończyłaby się w połowie przyszłego roku. Teraz Unia Europejska zdecydowała o jednorazowej wypłacie . Jednak rolnicy, którym pomoc się należy są zaniepokojeni.

Zbigniew Lewandowski, plantator z Augustynowa: żadnej decyzji nie ma jaka wysokość otrzymamy tej rekompensaty, kiedy i w jakiej wysokości będą przeliczane euro na złotówki.

Zdzisław Wiśniewski: zlikwidowano umowy i nic nie zostało dane w zamian.

Jednak dyrekcja koncernu uspokaja.

Roman Kubiak, dyrektor ds. surowcowych Pfeifer & Langen Polska: tutaj nie są wymagane żadne umowy, plantator, który został dotknięty restrukturyzacją częściową lub całością został zgłoszony do ARR, a dalej do Brukseli i tutaj jest 100% pewność ze płatność będzie dokonana.

Za każdą tonę buraków objętą restrukturyzacją plantator dostanie 42 euro przeliczone na złotówki po kursie, jaki Europejski Bank Centralny ogłosi w maju. Koncern Pfeifer und Langen od maja będzie się zgłaszał do plantatorów z prośba o uzupełnianie danych osobowych, by pieniądze mogły dotrzeć bez problemu na ich konta.

 

 

Źródło: Agrobiznes